Handledarutbildningen

Steg 1-3 version mindre

Riktlinjer för handledarutbildning steg 1 och 2

Vård- och omsorgscollege (VO-College) har riktlinjer för en nationell handledarutbildning. 

Utbildningen vänder sig till anställda som kommer ha uppdrag att handleda elever i prao, apl och LIA samt under validering och som lärling. Utbildningen riktar sig också till handledning av deltagare i arbetsmarknadsåtgärder, introduktion av nyanställda, brukare/patient och närstående.

Modellen innebär att handledarutbildning är uppdelad i flera moduler. Det är en grundmodul som är steg 1 och fyra påbyggnadsmoduler som tillsammans är steg 2, se bild. Modulerna i handledarutbildningen steg 1 och 2, kan genomföras var för sig eller tillsammans. 

Handledarutbildningens alla moduler i steg 1 och 2 utgår från gymnasieskolans kurs ”Vårdpedagogik och handledning” 100 poäng, Skolverkets webbaserade handledarutbildning samt information om VO-College. 

Utbildningen leder till betyg eller intyg. För att uppnå kursmålen i ”Vårdpedagogik och handledning” 100 poäng krävs att alla moduler i steg 1 och 2 är genomförda och att det finns ett underlag för betyg. Den grundläggande modulen motsvarar 50 poäng och övriga moduler motsvarar tillsammans ytterligare 50 poäng.

Handledarutbildning Steg 3

Steg 3 är en fördjupningsutblidning som riktar sig till redan utbildade handledare. Utbildningens syfte är att ge fördjupade kunskaper för att kunna handleda och stödja andra handledare.

© 2024 Föreningen Vård- och omsorgscollege

vo-college.se